Vijf tips voor de preventie van ziekteverzuim

  • Leestijd
    2 minuten
  • 12 december 2018 aangemaakt
  • 11 oktober 2019 bijgewerkt

Het gemiddelde verzuim in Nederland van werknemers in het mkb stijgt de laatste jaren. Een zorgelijke ontwikkeling, zeker als u zich realiseert dat één verzuimdag gemiddeld 250,- euro kost. Voorkomen is dus beter dan genezen. Lees hier onze tips.

Zo pakt u de preventie aan van ziekteverzuim

1. Maak een goed verzuimbeleid

Als een werknemer zich ziek meldt, is het van belang in te zetten op een snel herstel van functioneren en een duurzame terugkeer naar werk. Een goed verzuimbeleid, dat de medewerker stimuleert om actief met zijn herstel om te gaan, helpt hierbij.

In een verzuimbeleid staat in principe hoe uw organisatie omgaat met verzuim. Wat zijn de te volgen stappen bij een ziekmelding? Wat zijn de rechten en verplichtingen van u als werkgever en van uw werknemer? Wat kunt u als werkgever doen om de re-integratie te bespoedigen?  En welke preventieve maatregelen neemt u in het kader van de RI&E, het PMO, en vanuit de kennis van uw medewerkers? Lees hier onze 6 tips voor het maken van een verzuimbeleid.

Het liefst voorkomt u dat werknemers ziek worden. Daarover gaan de volgende tips.

2. Creëer een veilige werkvloer

Een belangrijke stap om verzuim te voorkomen, is de risico’s in het werk op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te hebben en aan te pakken. Het is goed om uw Risico-inventarisatie en –evaluatie periodiek te actualiseren, zeker als de bedrijfssituatie gewijzigd is.

3. Zorg voor plezier in het werk

Werknemers die goed in hun vel zitten, zijn productiever, maken minder fouten en zijn minder vaak ziek. Als ze betrokken zijn bij het werk en steun krijgen van hun leidinggevende zijn ze ook beter bestand tegen de gevolgen van stress. Soms kunnen kleine veranderingen voor werknemers al veel betekenen: bijvoorbeeld iets meer regelruimte in het werk of een iets andere verdeling van werktaken.

Welke kleine veranderingen nodig zijn, kan een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan het licht brengen. Het PMO levert via een digitale vragenlijst en persoonlijke gesprekken veel informatie op over de gezondheid, werkomgeving en factoren die het plezier in het werk in uw organisatie bevorderen. Dit levert u en uw medewerkers aanknopingspunten om de werksituatie te verbeten. Overigens is het wettelijk verplicht om een PMO aan te bieden.

4. Wijs een preventiemedewerker aan

Heeft uw organisatie al een goede preventiemedewerker? Deze wettelijk verplichte functie biedt voordelen; een preventiemedewerker helpt je bedrijf gezond te houden. Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen.

5. Verdiep u in verzuimmanagement

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van verzuimmanagement via de training Verzuimmanagement. Leer hoe zowel de organisatie als de leidinggevenden de medewerker kunnen prikkelen om verzuim effectief te beheersen en beperken.

Boek de training

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten en is ArboNed per juli 2018 officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten