Wat zijn de taken van een arbodienst?

Leestijd
2 minuten
04 juni 2024 bijgewerkt

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn alle werkgevers verplicht een overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener, het basiscontract. Wat betekent dit basiscontract voor u en wat doet uw arbodienst?

Arbodienst

De kerntaak van een arbodienst is werkgevers te ondersteunen bij hun arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. Daarvoor heeft de arbodienst vier kerndeskundigen in huis: een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeid- en organisatiedeskundige.

1. Verzuimbegeleiding

De arbodienst staat vooral bekend om de verzuimbegeleiding. Bij de begeleiding van zieke werknemers is het namelijk verplicht u bij te laten staan door een bedrijfsarts. De Wet verbetering poortwachter geeft aan dat de bedrijfsarts bij dreiging van langdurig ziekteverzuim binnen zes weken een Probleemanalyse en advies moet opstellen. Op basis hiervan kunnen u en uw werknemer een Plan van aanpak maken voor de re-integratie.

Volgens de Wet verbetering poortwachter bent u als werkgever samen met uw werknemer en de arbodienst verplicht te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kan gaan. Werkgevers moeten immers hun zieke werknemers gedurende twee jaar lang minimaal 70% van het loon doorbetalen. Kunt u als werkgever niet aantonen dat u zich voldoende heeft ingespannen om uw werknemer te laten re-integreren? Dan kan het UWV u een loonsanctie opleggen en bent u verplicht om ook het derde jaar loon door te betalen.

2. Beperken van de arbeidsrisico’s

Een van de wettelijk verplichte instrumenten om verzuim te voorkomen is het in kaart brengen van de arbeidsrisico's. Dat doet u met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat kunt u zelf doen, u kunt het ook samen doen met een arbodeskundige, of u kunt het uitvoeren van de RI&E helemaal uitbesteden.

Kiest u ervoor uw RI&E zelf uit te voeren, dan kan het zijn dat u uw RI&E moet laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst, zoals ArboNed. Als u 25 of minder werknemers in dienst heeft en u heeft een goedgekeurd RI&E-instrument van een branchevereniging gebruikt, hoeft u de RI&E niet te laten toetsen. In alle overige gevallen is dat wel verplicht. De arbeidshygiënist, veiligheidskundige of ergonoom van de arbodienst voert deze taak uit.

3. Voorkomen van verzuim

U kent het spreekwoord vast wel: voorkomen is beter dan genezen. Uw arbodienst helpt u dan ook graag om te voorkomen dat uw werknemers ziek worden. Dit is een belangrijk onderdeel van het verplichte basiscontract. Daarin zijn - naast de al beschreven verzuimbegeleiding en de RI&E - zaken opgenomen als:

  • vrije toegang voor de werknemers tot de bedrijfsarts;
  • afstemming tussen bedrijfsarts en preventiemedewerker;
  • toegang voor de bedrijfsarts tot alle werkplekken.

Uw werknemers hebben ook het recht op een Preventief medisch onderzoek (PMO). Hierbij wordt gekeken of de werknemer gezond aan het werk is en of er kans is op gezondheidsproblemen door het werk. Het PMO begint met een digitale vragenlijst. Vaak zijn er ook fysieke onderzoeken nodig. Dat gebeurt meestal door een arts van de arbodienst. Voor sommige beroepen moeten er verplicht periodieke medische keuringen plaatsvinden. 

Een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij de keuze van een ondernemer voor de arbodienst, de preventiemedewerker en het arbeidsomstandighedenbeleid. Zo worden ook de werknemers hierbij betrokken.

En verder

Dit zijn de wettelijk verplichte taken van een arbodienst. Maar een arbodienst doet meer. Ze helpen bij het opstellen van het psychosociale arbeidsbelasting-beleid (PSA), voeren werkplekonderzoeken uit en geven trainingen op het gebied van gezond en veilig werken.

Direct online een arbodienst

Met een abonnement bij ArboNed bent u aangesloten bij een van de meest gerenommeerde arbodiensten van Nederland. U kiest het abonnement dat bij u past: u bepaalt hoe én wanneer wij in actie komen. 

 Sluit een abonnement af

Gerelateerde nieuwsberichten

Wet verbetering poortwachter
06 augustus 2019

Wet verbetering poortwachter

Lees meer