Bezuinigingen WIA van tafel

Bezuinigingen WIA van tafel

Het kabinet stapt op een paar punten van het regeerakkoord af. Zo zijn er afspraken gemaakt over de doorbetaling bij…
Beroepsziekten in cijfers 2018

Beroepsziekten in cijfers 2018

Bedrijfsartsen zijn volgens de Arbowet verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederland Centrum voor Beroepsziekten.…