Werken bij koud weer, 6 tips

Werken bij koud weer

Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed werken en bovendien ziek worden. Dit geldt niet alleen voor…
 Uit de Arbowet: preventief spreekuur bedrijfsarts De tekst die weergegeven wordt in de titelbalk van de webbrowser tijdens het bekijken van deze pagina. Deze informatie kan ook gebruikt worden als titel van een bladwijzer of als titel in de zoekresultaten. Gewoonlijk wordt aan het einde '[site:name]' geplaatst zodat de naam van de site automatisch toegevoegd wordt. Gebruik bij voorkeur maximaal 55 - 65 tekens, inclusief spaties.

Open spreekuur bedrijfsarts

In de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) wordt benadrukt dat de bedrijfsarts een onafhankelijke, adviserende…