Welke rechten hebben werkgever en werknemer bij verzuim?

Leestijd
2 minuten

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Daarin staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen.

Uitgangspunt van de Wet verbetering poortwachter is dat u en uw werknemer allebei verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Wat zijn uw rechten bij verzuim? En welke rechten heeft uw werknemer? Wij zetten het op een rij.

Rechten bij verzuim

Rechten werkgever

 • Als werkgever mag u aan uw zieke werknemer vragen wanneer uw werknemer weer aan het werk denkt te kunnen en of er taken overgedragen moeten worden. U mag uw werknemer niet zomaar alles vragen bij een ziekmelding. Hier leest u wat u aan uw werknemer mag vragen.
 • In sommige gevallen heeft u het recht om het loon van uw werknemer op te schorten of stop te zetten. We beschrijven hieronder twee voorbeelden.
  • U kunt de uitbetaling van het loon bijvoorbeeld opschorten als uw werknemer zich niet houdt aan zogenoemde 'redelijke controlevoorschriften'. Als hij bijvoorbeeld niet verschijnt op het spreekuur bij de (bedrijfs)arts.
  • Wil uw werknemer bijvoorbeeld geen aangepast werk doen? Geeft hij hiervoor geen goede reden op en gaat dit in tegen de beoordeling van de bedrijfsarts? Dan kunt u de loonbetaling stopzetten.  
 • Als deze maatregelen niet werken, kunt u met een jurist de mogelijkheden voor ontslag bespreken.
 • Is uw werknemer langer dan twee jaar ziek? Dan mag u hem of haar ontslaan, maar alleen als:
  • de werknemer het werk waarvoor hij is aangenomen niet meer kan doen;
  • u en uw werknemer er alles aan hebben gedaan om hem weer aan het werk te krijgen, maar het niet is gelukt;
  • de werknemer ook niet in ander of aangepast werk terug kan keren naar het bedrijf, ook niet na opleiding of cursus;
  • de werknemer naar verwachting niet binnen 26 weken herstelt.
 • Als een zieke medewerker op vakantie wil, mag u de bedrijfsarts vragen of de vakantie het herstel in de weg zal staan. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag.

plichten verzuimDe plichten bij verzuim

Uiteraard hebben werkgever en werknemer ook plichten bij verzuim. Die hebben we hier op een rij gezet. 

Rechten werknemer

 • Iedere werknemer heeft het recht een (bedrijfs)arts te raadplegen over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk.
 • Bij een ziekmelding hoeft een werknemer de werkgever niets te vertellen over de oorzaak van de ziekte. 
 • Een medewerker heeft recht op ziekteverzuimbegeleiding door een professionele (bedrijfs)arts, bijvoorbeeld via een arbodienstverlener.
 • Een werknemer mag een second opinion aanvragen bij een andere (bedrijfs)arts.
 • Werknemer heeft het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen tot een andere (bedrijfs)arts, via het klachtenformulier op onze website. Uw verzoek wordt beoordeeld door de stafarts en uw huidige (bedrijfs)arts samen. U ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.
 • Mits de vakantie het herstel niet in de weg staat, mag een zieke werknemer op vakantie.
 • De eerste twee jaar mag de zieke werknemer niet zomaar worden ontslagen.
 • Vindt het ontslag plaats om medische redenen en op advies van de (bedrijfs)arts? Dan heeft de werknemer recht op een WIA-uitkering.
 • Een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt geen WIA-uitkering. Hij kan wel een WW-uitkering aanvragen.

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten. ArboNed is kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Meer weten?

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en de regels rondom ziekmelden, volg nu de training Regels en verplichtingen bij ziekmelden. In deze praktische training van één dag leert u alles over omgaan met ziekmeldingen, tot en met het tweede ziektejaar. 

Boek de training

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer