Waarom een bedrijfsarts voor het mkb?

  • Leestijd
    2 minuten
  • 29 januari 2019 aangemaakt
  • 06 februari 2019 bijgewerkt

Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht een basiscontract te hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. Daarmee is elke organisatie met personeel verplicht werknemers toegang tot een bedrijfsarts te bieden. Wat kan een bedrijfsarts betekenen voor ondernemers met 15 of minder werknemers?

Waarom een bedrijfsarts voor het mkb?

Impact verzuim op mkb

Het gemiddelde verzuim in Nederland is de afgelopen 2 jaar gestegen van 3,4% in 2017 naar 3,8% in 2018. Eén verzuimdag kost gemiddeld € 250, dus verzuim kan enorme kosten met zich meebrengen en een grote impact hebben op uw organisatie.

Juist voor mkb’ers is het in het kader van kostenbeheersing van groot belang een geregistreerde bedrijfsarts in te schakelen, die snel in actie kan komen om het verzuim te beperken. Daarnaast is er rond wetgeving en arbozaken vaak behoefte aan kennis die u niet altijd zelf in huis hebt.

Arbo-arts of bedrijfsarts?

Vaak wordt in het mkb gesproken over een arbo-arts. Is dit hetzelfde als een bedrijfsarts? Meestal wordt wel hetzelfde bedoeld maar het is belangrijk dat u het onderscheid kent. Bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel en is ingeschreven bij het BIG-register. Een bedrijfsarts heeft altijd een opleiding tot basisarts gevolgd en daarna een specialistische opleiding van vier jaar. Arbo-artsen hebben geen specialisatie gevolgd. Iemand die zichzelf arbo-arts noemt, is dan ook geen bedrijfsarts. In de wet is beschreven dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter een bedrijfsarts moet raadplegen. Een arbo-arts is hiertoe niet bevoegd. ArboNed heeft geen arbo-artsen in dienst en werkt alleen met gecertificeerde bedrijfsartsen en basisartsen. Een basisarts is iemand die zijn studie geneeskundige met succes heeft afgerond. Basisartsen bij ArboNed werken altijd onder supervisie.

Voordelen bedrijfsarts

  • De bedrijfsarts adviseert u en uw werknemer op het gebied van verzuimbegeleiding, over het inzetten van de juiste behandeling en levert u en uw werknemer de juiste documenten aan in het kader van de Wet verbetering poortwachter.
  • De bedrijfsarts adviseert op basis van richtlijnen en protocollen die bewezen effectieve behandelingen bevatten bij de meest voorkomende aandoeningen.
  • Uw werknemer heeft toegang tot het open spreekuur van de bedrijfsarts waardoor uitval kan worden voorkomen.
  • De bedrijfsarts adviseert u over wat wettelijk nodig is om onnodige gezondheidsrisico’s in het werk te voorkomen (Risico-inventarisatie en -evaluatie) en tijdig vroege gezondheidsrisico’s op te sporen (Preventief medisch onderzoek).
  • De bedrijfsarts heeft de mogelijkheid uw werknemer door te verwijzen voor aanvullende behandeling waarmee lange wachttijden in de zorg voorkomen kunnen worden.

Verplicht basiscontract

In de Arbowet is het verplicht een zogenoemd basiscontract te hebben. Werkgevers, werknemers en arbodienstverleners zijn gebaat bij duidelijke afspraken om werkend Nederland gezond en fit te houden. De overheid heeft daarom een aantal basisregels opgesteld, die verplicht zijn in het basiscontract. Lees er meer over op de website van Arboportaal.

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten en is ArboNed per juli 2018 officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…
10 minuten