Wat betekenen de veranderingen in de Arbowet voor u als werkgever?

 

 • Meer aandacht voor preventie en duidelijkere rol van uw preventiemedewerker

 • Grotere betrokkenheid tussen u en uw werknemers

 • Verbetering randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts

   

 Wat doet een preventiemedewerker?

Wijzigingen Arbowet

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar is geëindigd op 1 juli 2018. U moet nu aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen, om boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) te voorkomen.

Wat is er in de Arbowet per 1 juli 2017 veranderd?

Met de vernieuwde wet is er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij is er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet.

 • Open spreekuur
  Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Het arbeidsomstandigheden-spreekuur (of open spreekuur/preventief spreekuur), maakte al onderdeel uit van onze dienstverlening. Met de nieuwe Arbowet bent u als werkgever nu ook verplicht uw werknemers actief te wijzen op dit recht. De tekst die u hiervoor kunt gebruiken vindt u hier. Uw werknemer kan zelf dit spreekuur aanvragen door te bellen naar ArboNed en een afspraak te maken. Dit spreekuur is anoniem en u ontvangt geen terugkoppeling hiervan.
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.
 • Second opinion
  Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts; de second opinion. ArboNed maakt voor een second opinion vanaf 1 april 2018 gebruik van de Landelijke poule bedrijfsartsen. De second opinion wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerde bedrijfsarts van deze Landelijke poule bedrijfsartsen. De meest actuele lijst vindt u op www.bedrijfsartsensecondopinion.nl. Deze bedrijfsarts is niet werkzaam voor of namens ArboNed B.V. In deze leaflet vindt u meer informatie over de second opinion, inclusief uitleg over het verschil tussen een klacht, de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV.
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker heeft een duidelijkere rol in de organisatie.
 • Basiscontract arbodienstverlening
  De nieuwe Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd. De overeenkomsten die ArboNed met haar klanten heeft afgesloten, voldoen voor het grootste deel aan de gestelde voorwaarden, maar de nieuwe wet vereist een aantal aanpassingen hierin. Deze aanpassingen hebben betrekking op de aanvullende afspraken over onze dienstverlening. Deze zijn verwerkt in onze samenwerkingsvoorwaarden. In juli 2017 hebben klanten van ArboNed persoonlijk bericht hierover ontvangen. Met dit addendum voldoet uw contract met ArboNed volledig aan de nieuwe wettelijke eisen, onder voorwaarde dat u dit wel met uw ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft afgestemd. Op deze samenwerkingsvoorwaarden is namelijk het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) van toepassing. Bij ontbreken van de OR of PVT dient u dit met de betrokken werknemers af te stemmen. Het getekende exemplaar van de samenwerkingsvoorwaarden kunt u vervolgens in uw eigen administratie bewaren, en hoeft niet teruggestuurd te worden aan ArboNed.

  Heeft u uw verzuimcontract via een verzekeraar afgesloten, dan is het mogelijk dat u van deze verzekeraar zelf later dit jaar bericht ontvangt.

HEEFT U ZE ALLEMAAL

OP EEN RIJTJE?

Wij bieden praktisch inzicht in de zaken die vanaf 1 juli 2018 volgens de gewijzigde Arbowet geregeld moeten zijn.

Bekijk de checklist

Met de Arbowet-checklist ziet u direct waar u aan moet voldoen

Prominentere rol preventiemedewerker

In de vernieuwde Arbowet heeft de preventiemedewerker een prominentere rol bij de zorg voor gezond en veilig werk in het bedrijf. Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf - kan zich aanmelden voor deze functie. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de taken goed te uitvoeren. Met de praktische training Preventiemedewerker leidt ArboNed uw werknemer binnen één dag op tot Preventiemedewerker.

Boek direct de training Preventiemedewerker

Voorkom boetes

De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving. Let op: er kan (direct) een boete worden opgelegd als u geen basiscontract heeft met een arbodienst of bedrijfsarts. Er zijn ook boetes voor arbodiensten of bedrijfsartsen als zij bijvoorbeeld geen klachtenprocedures hebben of zonder onderbouwing een verzoek om een second opinion niet doorverwijzen.

Check de boetes

Aan de slag met de nieuwe Arbowet

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De nieuwe Arbowet heeft dus meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Dit is dan ook een goed moment om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Webinar over gevolgen wijzigingen Arbowet

Op dinsdag 11 april organiseerde ArboNed een webinar waarin onze experts u in drie kwartier vertelden wat de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor u als werkgever betekenen. Een webinar is een live, online uitzending die u vanaf elke gewenste plek via pc, laptop of tablet en op ieder gewenst moment kunt terugkijken. Terugkijken is gratis en eenvoudig te regelen door u nu aan te melden.

Bekijk het webinar

Meer informatie

Lees meer over de wijzigingen in de Arbeidsomstandigheden wet op het Arboportaal (initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Veel gestelde vragen en antwoorden Arbowet

De vernieuwde wet levert soms ook nog vragen op. De antwoorden op de vragen die wij tegenkomen, kunt u hier terugvinden. Nog niet op alle punten is duidelijkheid. Deze vraag- en antwoordenlijst passen wij daarom af en toe aan.

Dit zijn de thema's:

 1. Algemeen
 2. Medewerkersbetrokkenheid
 3. Overleg bedrijfsarts, arbodeskundigen en werknemersvertegenwoordiging
 4. Rol preventiemedewerker
 5. Basiscontract
 6. Rol bedrijfsarts
 7. Vrije toegang werkvloer bedrijfsarts
 8. Open spreekuur
 9. Second opinion bedrijfsarts
 10. Verplichte klachtenprocedure
 11. Toezicht en handhaving
 12. Diversen

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat, klik dan hier om uw vraag te stellen.

Digitale toolkit

De digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het Arboportaal biedt animaties, downloadbare bestanden en een handige 'factsheet Nieuwe Arbowet'.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Wij helpen u graag verder.

Bel ons
030 299 64 44

Belafspraak
inplannen