Wat betekenen de veranderingen in de Arbowet voor u als werkgever?

Wijziging Arbowet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in.

Wat verandert er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet. In de leaflet Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet vindt u een uitgebreidere toelichting hierop.

 • Open spreekuur
  Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
 • Second opinion
  Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
 • Basiscontract arbodienstverlening
  Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd. Wilt u weten wat het basiscontract precies inhoudt? Bekijk de factsheet of animatie basiscontract van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Leaflet

Wijziging Arbowet 2017

pdf, 952.9 kB
Engelstalige leaflet

Amendment to Working Conditions Act

pdf, 99.3 kB

 

Veel gestelde vragen en antwoorden Arbowet

De vernieuwde wet levert soms ook nog vragen op. De antwoorden op de vragen die wij tegenkomen, kunt u hier terugvinden. Nog niet op alle punten is duidelijkheid. Deze vraag- en antwoordenlijst passen wij daarom af en toe aan.

Dit zijn de thema's:

 1. Algemeen
 2. Medewerkersbetrokkenheid
 3. Overleg bedrijfsarts, arbodeskundigen en werknemersvertegenwoordiging
 4. Rol preventiemedewerker
 5. Basiscontract
 6. Rol bedrijfsarts
 7. Vrije toegang werkvloer bedrijfsarts
 8. Open spreekuur
 9. Second opinion bedrijfsarts
 10. Verplichte klachtenprocedure
 11. Toezicht en handhaving
 12. Diversen

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat, klik dan hier om uw vraag te stellen.

Prominentere rol preventiemedewerker

In de vernieuwde Arbowet, krijgt de preventiemedewerker een prominentere rol bij het ondersteunen van de werkgever bij de zorg voor gezond en veilig werk in het bedrijf. Lees meer over de rol en taken van de preventiemedewerker.

Preventie centraal

De vernieuwde wet gaat per 1 juli aanstaande in. Wij hebben de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel op de voet gevolgd. In de visie van ArboNed en in onze samenwerking staat preventie al centraal. We handelen dus al in lijn met de vernieuwde wet.

Voorbereiden op de nieuwe Arbowet

Het is goed om u alvast voor te bereiden op de wijzigingen in de Arbowet, bijvoorbeeld door het kiezen van een preventiemedewerker. Met de praktische training Preventiemedewerker leidt ArboNed uw werknemer binnen één dag op tot Preventiemedewerker, en in de vervolgtraining volgt een verdiepingsslag hierop.

Dit is ook een goed moment om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Webinar over gevolgen wijzigingen Arbowet

Op dinsdag 11 april om 19.00 uur organiseerde ArboNed een webinar waarin onze experts u in drie kwartier vertellen wat de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor u als werkgever betekenen.
Een webinar is een live, online uitzending waar u vanaf elke gewenste plek via pc, laptop of tablet aan kunt deelnemen en op ieder gewenst moment kunt terugkijken. Terugkijken is gratis en eenvoudig te regelen door u nu aan te melden.

Bekijk het webinar

Lees meer over de wijzigingen in de Arbeidsomstandigheden wet op het Arboportaal (initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).