Wat betekenen de veranderingen in de Arbowet voor u als werkgever?

Wijziging Arbowet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in.

Wat verandert er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet.

 • Open spreekuur
  Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Het arbeidsomstandigheden-spreekuur (of open spreekuur/preventief spreekuur), maakte al onderdeel uit van onze dienstverlening. Met de nieuwe Arbowet bent u als werkgever nu ook verplicht uw werknemers actief te wijzen op dit recht. De tekst die u hiervoor kunt gebruiken vindt u hier. Uw werknemer kan zelf dit spreekuur aanvragen door te bellen naar ArboNed en een afspraak te maken. Dit spreekuur is anoniem en u ontvangt geen terugkoppeling hiervan.
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.

 • Second opinion
  Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts; de second opinion. ArboNed maakt voor een second opinion gebruik van een poule van bedrijfsartsen, afkomstig van de organisaties HumanCapitalCare B.V. en Mensely B.V. In deze leaflet vindt u meer informatie over de second opinion, inclusief uitleg over het verschil tussen een klacht, de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV.
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
 • Basiscontract arbodienstverlening
  De nieuwe Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener nu ook verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin moeten de minimale afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd.

  De overeenkomsten die ArboNed met haar klanten heeft afgesloten, voldoen voor het grootste deel aan de gestelde voorwaarden, maar de nieuwe wet vereist een aantal aanpassingen hierin. Uiterlijk half juli 2017 ontvangen klanten van ArboNed persoonlijk bericht over de aanvullende afspraken over de dienstverlening die in een addendum op uw overeenkomst worden vastgelegd. Met dit addendum voldoet uw overeenkomst met ArboNed volledig aan de nieuwe wettelijke eisen, mits uw OR, PVT of werknemersvertegenwoordiging hiermee heeft ingestemd.

Veel gestelde vragen en antwoorden Arbowet

De vernieuwde wet levert soms ook nog vragen op. De antwoorden op de vragen die wij tegenkomen, kunt u hier terugvinden. Nog niet op alle punten is duidelijkheid. Deze vraag- en antwoordenlijst passen wij daarom af en toe aan.

Dit zijn de thema's:

 1. Algemeen
 2. Medewerkersbetrokkenheid
 3. Overleg bedrijfsarts, arbodeskundigen en werknemersvertegenwoordiging
 4. Rol preventiemedewerker
 5. Basiscontract
 6. Rol bedrijfsarts
 7. Vrije toegang werkvloer bedrijfsarts
 8. Open spreekuur
 9. Second opinion bedrijfsarts
 10. Verplichte klachtenprocedure
 11. Toezicht en handhaving
 12. Diversen

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat, klik dan hier om uw vraag te stellen.

Prominentere rol preventiemedewerker

In de vernieuwde Arbowet, krijgt de preventiemedewerker een prominentere rol bij het ondersteunen van de werkgever bij de zorg voor gezond en veilig werk in het bedrijf. Lees meer over de rol en taken van de preventiemedewerker.

Preventie centraal

De vernieuwde wet gaat per 1 juli aanstaande in. Wij hebben de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel op de voet gevolgd. In de visie van ArboNed en in onze samenwerking staat preventie al centraal. We handelen dus al in lijn met de vernieuwde wet.

Voorbereiden op de nieuwe Arbowet

Het is goed om u alvast voor te bereiden op de wijzigingen in de Arbowet, bijvoorbeeld door het kiezen van een preventiemedewerker. Met de praktische training Preventiemedewerker leidt ArboNed uw werknemer binnen één dag op tot Preventiemedewerker, en in de vervolgtraining volgt een verdiepingsslag hierop.

Dit is ook een goed moment om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Webinar over gevolgen wijzigingen Arbowet

Op dinsdag 11 april om 19.00 uur organiseerde ArboNed een webinar waarin onze experts u in drie kwartier vertellen wat de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor u als werkgever betekenen.
Een webinar is een live, online uitzending waar u vanaf elke gewenste plek via pc, laptop of tablet aan kunt deelnemen en op ieder gewenst moment kunt terugkijken. Terugkijken is gratis en eenvoudig te regelen door u nu aan te melden.

Bekijk het webinar

Lees meer over de wijzigingen in de Arbeidsomstandigheden wet op het Arboportaal (initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Digitale toolkit

De digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het Arboportaal biedt handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden over de veranderingen in de Arbowet.