De rol van de bedrijfsarts in de bouw in coronatijd

Leestijd
3 minuten

De bedrijfsarts vervult als specialist op het gebied van werk en gezondheid een belangrijke rol in het voorkomen en verlagen van verzuim. In coronatijd is het advies en de steun van de bedrijfsarts voor zowel werkgever als werknemer belangrijker dan ooit. Want uw werknemer is hierdoor zo snel en verantwoord mogelijk, duurzaam weer aan het werk en u voorkomt (verdere) besmetting in uw bedrijf.

De rol van de bedrijfsarts in de bouw in tijden van corona

Verzuimbegeleiding en preventie

De meeste mensen kennen de bedrijfsarts van zijn taken rond de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers. Minstens zo belangrijk is de rol van de bedrijfsarts bij het voorkomen van verzuim. Hij adviseert over een gezonde en veilige werkomgeving en over het nemen van preventieve maatregelen, bijvoorbeeld rond het coronavirus.

De bedrijfsarts in de bouw

ArboDuo (onderdeel van ArboNed) is de branchespecialist en samenwerkingspartner van een aantal inkomensverzekeraars en brancheorganisaties (zoals Bouwend Nederland) in onder andere de bouw en transport. Dit doen we met (toenemende) kennis van de branche en gespecialiseerde bedrijfsartsen. Ze weten wat er speelt en met welke arbo-uitdagingen bedrijven in de bouw te maken hebben. Vanaf de eerste ziekmelding werkt de bedrijfsarts intensief samen met alle partijen om de werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk te krijgen. Samen met een team van professionals ondersteunt hij werkgevers bij hun arbobeleid en zorgt hij ervoor dat werknemers langer gezond en met plezier kunnen doorwerken.Aangescherpte eisen RI&E

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Vanwege corona zijn de eisen aangescherpt en moet de RI&E ook ingaan op de risico’s rond COVID-19. Met de aanvullende COVID-19-inventarisatie kunt u checken of u voldoet aan deze laatste eisen.

Risico’s opsporen en aanpakken via PAGO

De bedrijfsarts is in de bouw nauw betrokken bij het uitvoeren van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, oftewel PAGO. Het vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico’s gerelateerd aan het specifieke werk in de bouw, draagt bij aan het duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Het coronavirus onderstreept het belang van een gezonde leefstijl nog eens. Overgewicht kan bijvoorbeeld een extra risicofactor vormen voor mensen met COVID-19.

Kwetsbare medewerkers

Zijn er ondanks de richtlijnen van het RIVM toch nog vragen over het inzetten van een werknemer met een kwetsbare gezondheid, dan biedt het open spreekuur van de bedrijfsarts uitkomst. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft een werknemer altijd toegang tot de bedrijfsarts via dit open spreekuur. De bedrijfsarts kan u in dit geval tevens adviseren over het juridisch kader.

Besmetting op de werkvloer

Is er ondanks alle preventieve maatregelen toch sprake van besmetting met het coronavirus op de werkvloer, dan adviseert de bedrijfsarts werknemers en werkgevers over hoe zij gezondheidsschade en verdere besmetting kunnen beperken.

Quarantaine

Als een werknemer verplicht in quarantaine moet, dan gelden hiervoor speciale regels rond de ziekmelding:

Ziekmelding coronavirus covid-19

Blijkt ziekmelden niet mogelijk, dan adviseert de bedrijfsarts over het nut van de quarantaine en adviseert om de GGD-adviezen op te volgen om meer besmettingen te voorkomen.

Plan van aanpak bij ziekmelding

Is er wel sprake van een ziekmelding, dan beoordeelt de bedrijfsarts de medische situatie. Hij kijkt naar mogelijke beperkingen, het soort en aantal behandelingen en de termijn waarop de werknemer mogelijk het werk weer duurzaam kan hervatten. Afspraken hierover leggen werknemer en werkgever samen vast in het Plan van aanpak.

Vertraging voorkomen

Stagneert de re-integratie door corona, dan geeft het UWV via een addendum van de Werkwijzer Poortwachter aan onder welke voorwaarden ze deze vertraging niet zullen toerekenen aan de werkgever, indien het komt tot een beoordeling van de WIA-aanvraag. Is er sprake van een lange wachttijd voor behandeling van een werknemer met corona, dan kan de bedrijfsarts adviseren over mogelijke doorverwijzing naar andere instanties. Omdat de zorgverzekering dit meestal niet financiert, kan dit alleen in afstemming met de werkgever. Toch wegen de baten in zo’n geval vaak fors op tegen de kosten. Uw werknemer kan immers vaak sneller weer aan het werk en dat scheelt u gemiddeld al gauw zo’n € 250 per dag.

Meer informatie

Het coronavirus heeft een grote impact op hoe wij leven en werken. Op deze pagina vindt u alle actuele informatie over het coronavirus in relatie tot werk en hoe uw bedrijf hiermee kan omgaan. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer