Deze begeleiding krijgen u en uw werknemer bij verzuim

Leestijd
2 minuten
13 mei 2019 bijgewerkt

Verzuim is voor niemand fijn. Werknemers hebben gezondheidsklachten, werkgevers missen hun werknemers en zitten met kosten waar geen opbrengsten tegenover staan. Alle partijen zijn gebaat bij een zo snel mogelijke, verantwoorde re-integratie. Een persoonlijke, individuele aanpak gericht op duurzaam herstel is daarbij essentieel. Lees verder voor alle informatie over de begeleiding die uw werknemer en u kunnen verwachten bij verzuim.

Deze begeleiding krijgen u en uw werknemer bij verzuim

Training Verzuimmanagement

Versterk uw kennis en kunde op het gebied van onder andere de Wet verbetering poortwachter, het Plan van aanpak en de diverse verzuimgesprekken via de training Verzuimmanagement. Leer het verzuim binnen uw organisatie effectief te beheersen en beperken.

Boek de training

Begeleiding bij kort verzuim

Gemiddeld zijn mkb'ers in Nederland in 2017 maar liefst 18% van de totale verzuimkosten kwijt aan kort verzuim. Vaak is er sprake van een griepje of een andere kortdurende aandoening. Maar soms is er meer aan de hand. Er is onderzoek gedaan naar de relatie tussen kort en lang verzuim. Gebleken is, dat frequent kort verzuim in ongeveer 50% van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim als er geen adequate actie wordt ondernomen.

ArboNed wijst de werkgever er proactief op dat er sprake is van frequent verzuim en zorgt voor een actieve en daadkrachtige aanpak. We nemen contact op met uw werknemer om te kijken of er niet meer aan de hand is. Zo kan snel en oplossingsgericht worden bepaald hoe frequent of langdurig verzuim kan worden voorkomen.

Begeleiding bij langdurig verzuim

Eén verzuimdag kost al snel € 250 en dat zijn alleen nog de verzuimkosten. Rekent u het productieverlies of de inhuur van extra mankracht mee, dan kunt u rekenen op het dubbele. Het is dus belangrijk snel en goed te handelen bij (dreigend) langdurig verzuim. Deze begeleiding krijgt u hierbij van ArboNed:

  • Als een van uw werknemers zich ziek meldt, vult hij vaak een digitale vragenlijst in. Daarna neemt de re-integratie- en preventieadviseur of procesregisseur van ArboNed altijd telefonisch contact op met u en met uw werknemer. Als naar aanleiding van de digitale vragenlijst en/of het telefoongesprek verwacht wordt dat het verzuim langer gaat duren, bespreekt uw contactpersoon met u wanneer uw werknemer naar de bedrijfsarts gaat.
  • De bedrijfsarts is specialist op het gebied van gezondheid en werk. Tijdens het eerste spreekuur gaat de bedrijfsarts in op de gezondheidsklachten, de ingezette behandeling, het werk en de privésituatie en stelt hij een diagnose. De bedrijfsarts beoordeelt of uw werknemer de juiste behandeling krijgt en welke beperkingen en mogelijkheden er zijn. Als het herstel van uw werknemer volgens de bedrijfsarts trager zal verlopen, doordat de werknemer niet de juiste behandeling krijgt, adviseert de arts om in te grijpen en welke interventie het beste is.*
  • Op basis van het eerste spreekuur maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse voor u en uw werknemer. Hierin brengt hij in kaart wat de beperkingen en mogelijkheden zijn voor werk, hoe hij de behandeling beoordeelt en wat de prognose is. Op basis van de probleemanalyse kunnen u en uw werknemer een plan van aanpak maken (uiterlijk in de 8e verzuimweek).
  • De re-integratie- en preventieadviseur of procesregisseur neemt contact op met u nadat u de probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts heeft ontvangen. Hij bespreekt de terugkoppeling van de bedrijfsarts met u en adviseert u zo nodig over het opstellen van het plan van aanpak.
  • ArboNed bewaakt het verloop van het verzuim meerdere keren in het eerste ziektejaar. Zo kunnen onze experts nagaan of extra interventies nodig zijn om herstel van functioneren te bevorderen. De re-integratie en preventieadviseur of procesregisseur en vaak ook de bedrijfsarts hebben daarbij contact met u en uw werknemer.
  • Op een aantal momenten in het eerste verzuimjaar wordt er nog eens extra aandacht aan de voortgang van de re-integratie gegeven. Zo voert ArboNed in de 26ee week een halfjaarevaluatie uit als het herstel niet volgens het plan van aanpak verloopt en zoeken we mogelijkheden om de re-integratie te bespoedigen.
  • Rond de 42ste week ontvangt u de eerstejaarsevaluatie van de bedrijfsarts. Deze is bedoeld als input voor u en uw werknemer bij het opstellen van de eerstejaarsevaluatie die werkgever en werknemer in het kader van de Wet verbetering poortwachter moeten maken.
  • Ook in het tweede jaar wordt het verzuim en de re-integratie door ArboNed gevolgd. Is er geen volledig herstel binnen twee jaar, dan levert ArboNed de noodzakelijke informatie aan voor de WIA-aanvraag.

* Het inzetten van een interventie om het herstel van de werknemer te bevorderen kost geld. Sommige werkgevers hebben daar moeite mee. Begrijpelijk, want ze hebben al veel kosten. Maar de investering is snel terugverdiend als het verzuim korter duurt dankzij de interventie. Het kan de werkgever per week wel € 1250 aan kosten schelen. Werknemers waarderen het bovendien enorm als een werkgever in hen wil investeren.

De verzuimbegeleiding die bij u past

U kiest bij ArboNed zelf hoe u verzuim wilt aanpakken. Wilt u zelf de volledige regie behouden, legt u de coördinerende rol liever bij ons of hebt u behoefte aan een meer intensieve aanpak dan de Wet verbetering poortwachter voorschrijft? Wij ondersteunen u graag om de meest geschikte keuze voor uw organisatie te maken. Lees hier meer over onze verzuimabonnementen:

Verzuimabonnementen ArboNed

Gerelateerde nieuwsberichten

Plan van aanpak bij verzuim
21 november 2022

Tips voor het opstellen van het Plan van aanpak bij verzuim

Lees meer
6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid
01 november 2022

6 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Lees meer